Thời sự truyền hình

Thứ năm, 13/12/2018 - 08:16

THỜI SỰ TỐI 12-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 12/12/2018 - 07:54

THỜI SỰ TỐI 11-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 11/12/2018 - 08:06

THỜI SỰ TỐI 10-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 10/12/2018 - 13:18

THỜI SỰ TỐI 09-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 10/12/2018 - 13:17

THỜI SỰ TỐI 08-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ bảy, 08/12/2018 - 08:25

THỜI SỰ TỐI 07-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 07/12/2018 - 07:34

THỜI SỰ TỐI 06-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ năm, 06/12/2018 - 07:59

THỜI SỰ TỐI 05-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 05/12/2018 - 07:21

THỜI SỰ TỐI 04-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ ba, 04/12/2018 - 07:25

THỜI SỰ TỐI 03-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ hai, 03/12/2018 - 08:24

THỜI SỰ TỐI 02-12-2018

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng truyền hình