Tin tức

Khối thi đua Văn hóa – Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ sáu, 12/01/2018 - 08:17

Chiều 11.1, Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tỉnh tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tỉnh có 10 đơn vị, gồm: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và công nghệ, Đài PT-TH Quảng Ngãi, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Ngãi. Năm 2017, các đơn vị thành viên trong Khối đã hưởng ứng và phát động nhiều phong trào thi đua, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn khối. Từng đơn vị đã phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của ngành, như hưởng ứng và phát động phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020; phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính năm 2017. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình, nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, các thành viên của Khối cũng có sự đoàn kết, thống nhất cao trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động của Khối. Cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Khối chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
Trong năm 2018, Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua ái quốc, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh phát động. Điển hình như phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng chống suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Hội nghị cũng đã thảo luận và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của từng đơn vị trong Khối và thống nhất đề cử Bảo hiểm xã hội tỉnh làm Khối trưởng Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tỉnh năm 2018.
                                                                                         Bùi Ngọc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình