Tin tức

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang: “Ban dân vận các cấp cần có chương trình hành động cụ thể thực hiện năm dân vận chính quyền”

Thứ bảy, 13/01/2018 - 14:31

Chiều 12.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 4054 ngày 24/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp và nhân dân, đồng thời, triển khai công tác dân vận năm 2018. Dự hội nghị có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân.

Qua 3 năm thực hiện Quy định số 4504 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hầu hết cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, ban hành văn bản triển khai thực hiện Quy định 4054, tạo điều kiện để các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận  Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia ý kiến đóng góp cho cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đạt kết quả tích cực, trong đó, chú trọng việc tham gia ý kiến đóng góp cho tổ chức đảng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như góp ý cho cán bộ, đảng viên về phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; góp ý xây dựng chính quyền trong việc thể chế hóa việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND cùng cấp, việc cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh một số hạn chế, yếu kém, đồng thời đóng góp những giải pháp hữu hiệu trong tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần nâng cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang phát biểu tại Hội nghị
Để tiếp tục thực hiện quy định 4054 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày càng hiệu quả hơn, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quy định 4054 về trách  nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp và nhân dân. Các cấp chính quyền, ban, ngành tích cực phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt việc đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi các ý kiến góp ý theo quy định, xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang khẳng định những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm qua có sự đóng góp rất hiệu quả của công tác dân vận, đã góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân, giữa chính quyền với nhân dân. Qua góp ý của mặt trận đoàn thể và nhân dân, đảng nâng cao năng lực và sức chiến đấu, chính quyền cũng từ đây thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý và điều hành, nâng cao được ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, ý thức phục vụ nhân dân tốt hơn,  khắc phục những hạn chế yếu kém trong bộ máy, đặc biệt là chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. 
Năm 2018 là năm “Dân vận chính quyền”, cùng với việc tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đổi mới cách lãnh đạo, nhận thức về công tác dân vận,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị  Ban dân vận các cấp cần chủ động tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của nhân dân, tăng cường đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, khiếu kiện đông người. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị đẩy mạnh hơn phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách đối với các đối tượng như người nghèo, người dân tộc, quan tâm đến các tổ chức tôn giáo,  thực hiện tốt giám sát phản biện xã hội…
Dịp này, Ban dân vận Tỉnh ủy khen thưởng cho 14 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2017.
Bích Hà

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình