Video

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: “Thay đổi cách thức hỗ trợ người dân phát triển nông - lâm nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm”

Thứ tư, 18/07/2018 - 14:07

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: “Thay đổi cách thức hỗ trợ người dân phát triển nông - lâm nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm”

Chiều 17.7, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long về công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
 
Quang cảnh buổi làm việc

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ huyện Minh Long tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố. Hầu hết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy ban hành được Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời triển khai, quán triệt và thực hiện có hiệu quả. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 281 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt gần 52% kế hoạch năm. Thu ngân sách đạt 176 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch. Đến nay, huyện đạt bình quân 10,8 tiêu chí xây dựng nông thôn mới/xã. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường.
6 tháng cuối năm 2018, Đảng bộ huyện Minh Long tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Trong lĩnh vực kinh tế, huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển chuyên canh cây chè, trồng cây gỗ lớn, chú trọng cải tạo, phát triển đàn trâu. Huyện cũng tính đến phương án phát triển các loại cây trồng, vật nuôi bản địa, tạo thành chuỗi sản phẩm để cung ứng ra thị trường, đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng giáo dục, khám chữa bệnh cho nhân dân.
 
 Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ phát biểu tại buổi làm việc,
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ chỉ đạo: “Huyện Minh Long cần chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị. Thay đổi cách thức hỗ trợ người dân phát triển nông lâm nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm”. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, nhấn mạnh: Huyện Minh Long cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, ban, ngành. Sắp xếp lại các phòng, ban, trường học theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Đặc biệt, huyện Minh Long cần phải đổi mới cách thức hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nhất là tuyên truyền làm sao để thay đổi nhận thức của người dân trong phát triển cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cũng lưu ý huyện Minh Long coi trọng việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp cần phải thực chất hơn, chất lượng hơn, nhất là khai thác các thế mạnh của huyện để phát triển lâm nghiệp, trồng cây gỗ lớn, phát triển vùng chuyên canh cây chè, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động du lịch, dịch vụ. Về những kiến nghị của huyện như hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, giao cho địa phương quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn và kiến nghị liên quan đến đường dây hạ áp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ chỉ đạo các sở, ban, ngành nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, kịp thời nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.   
                                                                                   Tấn An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình